La cafetera la podeu demanar el mateix dia de la festa quan us obrin la sala.